Pracownia Twórczego Rozwoju

WARSZTATY ARTYSTYCZNE  Oferujemy dzieciom, młodzieży, oraz osobom dorosłym rozmaite warsztaty artystyczne, podczas których można poznać tajniki malarstwa (na płótnie, szkle, tkaninie), grafiki, rzeźby, decupage oraz wielu innych technik. Podczas zajęć wykorzystujemy profesjonalne materiały zaopatrzenia plastycznego.

TERAPIA LOGOPEDYCZNA Prowadzimy diagnozę i terapię logopedyczną dzieci i dorosłych z wszelkimi trudnościami w nabywaniu mowy i komunikacji. W terapii wykorzystujemy materiał rozwojowy Montessori, który przydatny jest również osobom dorosłym, po epizodach neurologicznych, które uczą się na nowo nazywać i doświadczać świat.

TERAPIA PRZEZ SZTUKĘ Realizujemy warsztaty Terapii Przez Sztukę, która pomagają przepracować problem w bezpieczny sposób, poszukać konstruktywnego rozwiązania, uświadomić sobie i nazwać własne uczucia, przelać w akcie tworzenia emocje poprzez artystyczne środki wyrazu. Sam proces tworzenia, nie dzieło, staje się tu nadrzędną wartością.